• Polski
  • English

Modernizacja systemu łączności telefonicznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przez KGP pracami, dotyczącymi modernizacji systemu łączności telefonicznej, zmienił się sposób wybierania numerów telefonów służb podległych MSWiA.

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy 123 45 w strefie Warszawy z sieci publicznych:

Obecny sposób
wybierania numeru resortowego przez abonentów sieci publicznych krajowych
Docelowy sposób
wybierania numeru resortowego z sieci publicznych krajowych
Obecny sposób
wybierania numeru resortowego przez abonentów z sieci publicznych
międzynarodowych
Docelowy sposób
wybierania numeru resortowego z sieci publicznych międzynarodowych
22 60 123 45
22 36 123 45
47 72 123 45+48 22 60 123 45
+48 22 36 123 45
+48 47 72 123 45

DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY TELEFONÓW BĘDĄ WKRÓTCE (od dnia 1 września br.) NIEAKTYWNE.

Powiadomienie SMS/E-MAIL o gotowości paszportu do odbioru

Informujemy, że z dniem 1 marca br. konta pocztowe instytucji mają rozszerzenie MSWiA, w miejsce MSW. Adresy e-mailowe na naszej stronie zostały już zmienione. 

Przykład: sekretariat@cpd.mswia.gov.pl
Poczta na obydwu domenach cpd.msw.gov.pl i cpd.mswia.gov.pl jest cały czas obsługiwana.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY CPD MSW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dniem 26 października 2015 r. nastąpiła zmiana siedziby Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nowy adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

ul. Smyczkowa 10

02-678 Warszawa

Ponadto informujemy, że:

  • zmianie uległy numery telefonów kontaktowych – stosowne informacje znajdą Państwo w zakładce Kontakt;
  • zmianie nie uległy dotychczasowe adresy e-mail;

Zwracamy się z prośbą o aktualizację danych we własnych bazach informacyjnych oraz o kierowanie korespondencji na nowy adres Centrum.

Smyczkowa 10: nowa inwestycja MSW na mapie Warszawy

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego nowej siedziby CPD

Komunikat o udziale jednostki podległej lub nadzorowanej w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul.Pawińskiego 17/21 uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich w administracji rządowej, przyjętego w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Na chwilę obecną realizujemy praktyki zgodnie z umowami z uczelniami wyższymi zawartymi przed przyjęciem Zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015r. Obecnie zrealizowaliśmy praktykę studencką dla 4 osób i do końca roku zaplanowaną mamy dodatkowo organizację dla 12 osób. W przypadku gdy zwolni się miejsce na praktyki, Centrum Personalizacji Dokumentów zamieści ofertę dotyczącą praktyk w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Wówczas studentów i uczelnie zainteresowane praktykami w naszej jednostce prosimy o odwiedzenie strony oferty.praca.gov.pl, gdzie zamieszczone będą oferty praktyk, w tym naszej jednostki.

Zainteresowane uczelnie, chcące pozyskać miejsca praktyk dla swoich studentów w naszej jednostce, prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą ofertą miejsc praktyk i nawiązanie kontaktu wskazanego w ofercie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 60-28-405 oraz wysyłając pytanie na adres mailowy: zokis@cpd.msw.gov.pl

Z zadaniami naszej jednostki można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. można uzyskać na stronie http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html.

Skip to content