• Polski
  • English

Komunikat Centrum Personalizacji Dokumentów

Z informacji posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, na dzień 19 listopada br. wydano obywatelom 275 dokumentów z wadą techniczną.

Po wykryciu błędów, od 9 listopada br. pracownicy CPD MSWiA informują urzędy o sposobie postępowania w przypadku otrzymania błędnie spersonalizowanego dowodu osobistego. Przekazują również prośbę o unieważnienie i zareklamowanie tych dokumentów zgodnie z procedurą obsługi e-dowodu. 9 listopada br. odbył się również Międzyresortowy Komitet Sterujący, który zatwierdził sposób postępowania z wadliwymi dowodami osobistymi.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA kieruje do gmin, które wydały obywatelom wadliwe dokumenty, pisma z prośbą o wyjaśnienie obywatelowi zaistniałej sytuacji i przekazanie z urzędu nowego wniosku w celu jego priorytetowej personalizacji przez CPD MSWiA.

CPD MSWiA personalizuje priorytetowo wnioski dla dowodów, które w wyniku wady technicznej zostały unieważnione administracyjnie.

Komunikat Centrum Personalizacji Dokumentów

Z informacji posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, na dzień 18 listopada br. wydano obywatelom 274 dokumentów z wadą techniczną.

Po wykryciu błędów, od 9 listopada br. pracownicy CPD MSWiA informują urzędy o sposobie postępowania w przypadku otrzymania błędnie spersonalizowanego dowodu osobistego. Przekazują również prośbę o unieważnienie i zareklamowanie tych dokumentów zgodnie z procedurą obsługi e-dowodu. 9 listopada br. odbył się również Międzyresortowy Komitet Sterujący, który zatwierdził sposób postępowania z wadliwymi dowodami osobistymi.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA kieruje do gmin, które wydały obywatelom wadliwe dokumenty, pisma z prośbą o wyjaśnienie obywatelowi zaistniałej sytuacji i przekazanie z urzędu nowego wniosku w celu jego priorytetowej personalizacji przez CPD MSWiA.

CPD MSWiA personalizuje priorytetowo wnioski dla dowodów, które w wyniku wady technicznej zostały unieważnione administracyjnie.

Komunikat Centrum Personalizacji Dokumentów

Z informacji posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, na dzień 17 listopada br. wydano obywatelom 265 dokumentów z wadą techniczną.

Po wykryciu błędów, od 9 listopada br. pracownicy CPD MSWiA informują urzędy o sposobie postępowania w przypadku otrzymania błędnie spersonalizowanego dowodu osobistego. Przekazują również prośbę o unieważnienie i zareklamowanie tych dokumentów zgodnie z procedurą obsługi e-dowodu. 9 listopada br. odbył się również Międzyresortowy Komitet Sterujący, który zatwierdził sposób postępowania z wadliwymi dowodami osobistymi.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA kieruje do gmin, które wydały obywatelom wadliwe dokumenty, pisma z prośbą o wyjaśnienie obywatelowi zaistniałej sytuacji i przekazanie z urzędu nowego wniosku w celu jego priorytetowej personalizacji przez CPD MSWiA.

CPD MSWiA personalizuje priorytetowo wnioski dla dowodów, które w wyniku wady technicznej zostały unieważnione administracyjnie.

Komunikat Centrum Personalizacji Dokumentów

Z informacji posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, na dzień 12 listopada br. wydano obywatelom 234 dokumentów z wadą techniczną.

Po wykryciu błędów, od 9 listopada br. pracownicy CPD MSWiA informują urzędy o sposobie postępowania w przypadku otrzymania błędnie spersonalizowanego dowodu osobistego. Przekazują również prośbę o unieważnienie i zareklamowanie tych dokumentów zgodnie z procedurą obsługi e-dowodu. 9 listopada br. odbył się również Międzyresortowy Komitet Sterujący, który zatwierdził sposób postępowania z wadliwymi dowodami osobistymi.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA kieruje do gmin, które wydały obywatelom wadliwe dokumenty, pisma z prośbą o wyjaśnienie obywatelowi zaistniałej sytuacji i przekazanie z urzędu nowego wniosku w celu jego priorytetowej personalizacji przez CPD MSWiA.

CPD MSWiA personalizuje priorytetowo wnioski dla dowodów, które w wyniku wady technicznej zostały unieważnione administracyjnie.

Komunikat Centrum Personalizacji Dokumentów

Centrum Personalizacji Dokumentów informuje o zdiagnozowaniu wady technicznej, która wystąpiła przy personalizacji części dowodów osobistych w dn. 27-30 października, skutkującej uniemożliwieniem aktywacji i korzystania z warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Obywatelom wydano 138 dowodów osobistych z błędem. Od godzin porannych w poniedziałek dnia 09.11.2020 roku pracownicy Centrum Personalizacji Dokumentów będą kontaktować się z przedstawicielami gmin, które przyjęły na stan przedmiotowe dokumenty aby obsłużyć te przypadki zgodnie z procedurą obsługi dowodu osobistego i realizować ponowione wnioski w sposób priorytetowy z zachowaniem ustawowego terminu wydania.

Skip to content