• Polski
  • English
04.08.2020

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przez KGP pracami, dotyczącymi modernizacji systemu łączności telefonicznej, zmienił się sposób wybierania numerów telefonów służb podległych MSWiA.

15.05.2017

Informujemy, że z dniem 1 marca br. konta pocztowe instytucji mają rozszerzenie MSWiA, w miejsce MSW. Adresy e-mailowe na naszej stronie zostały już zmienione. 

19.10.2015

Uprzejmie informujemy, że dniem 26 października 2015 r. nastąpiła zmiana siedziby Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

16.03.2015

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul.Pawińskiego 17/21 uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich w administracji rządowej, przyjętego w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Skip to content