• Polski
  • English

Dla mediów

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zmodernizowało swój serwis internetowy zgodnie z wytycznymi standardu WCAG 2.0.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA posiada własny logotyp, który stanowi odzwierciedlenie zasięgu i obszaru naszego działania.

Realizując politykę instytucji w zakresie przejrzystej komunikacji, zapraszamy do zapoznania się z katalogiem informującym o naszej działalności.

Od 1 czerwca 2017 każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie: w smsie z tytułem „PASZPORT” o treści: „Twój paszport jest do odbioru w (nazwa urzędu, ulica)” lub w e-mailu zatytułowanym:
„Zapraszamy po odbiór paszportu” o treści  „Zapraszamy po odbiór paszportu w  urzędzie, w którym został złożony wniosek (…)”.

Dane  w postaci numeru telefonu i adresu e-mail po zrealizowaniu usługi zostaną usunięte.
Przetwarzanie danych nastąpi wyłącznie w celu powiadomienia o gotowości dokumentu do odbioru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). W każdym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
Wiadomość SMS i/lub email będzie wysyłana automatycznie i niezwłocznie przez System Wysyłania Powiadomień po przyjęciu paszportu przez urzędnika.

Skip to content