• Polski
  • English

Genewski Dokument Podróży

Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, wydawany jest cudzoziemcowi, któremu nadany został status uchodźcy.

Wszystkie dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej wydane po 29 czerwca 2009 roku, zawierają dane biometryczne (wizerunek twarzy i odcisk palca) zapisane w formie elektronicznej.

Dokument jest ważny przez okres 2 lat od dnia wydania.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
  • Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach;
  • Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951r.

Dokument podróży (konwencja z dnia 28 lipca 1951r.)

Powrót
Skip to content