• Polski
  • English

Legitymacja funkcjonariusza SOP

Dokument wydawany funkcjonariuszom przez Szefa Służby Ochrony Państwa lub osobę przez niego wskazaną.

Legitymacja służbowa funkcjonariusza SOP potwierdza jego uprawnienia wynikające z ustawy o SOP.
Dokument jest ważny przez okres czasu w nim wskazany.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej i identyfikatora służbowego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa;

Legitymacja funkcjonariusza SOP

Powrót
Skip to content