• Polski
  • English

Legitymacja służbowa policjanta

Dokument wydawany funkcjonariuszom Policji.
Legitymacja służbowa policjanta potwierdza jego uprawnienia wynikające z ustawy o Policji.
Dokument jest ważny przez okres czasu w nim wskazany.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Legitymacja policjanta

Powrót
Skip to content