• Polski
  • English

Zamówienia publiczne

Platforma zakupowa eB2B, administrowana przez eB2B sp. z o. o., umożliwia komunikację pomiędzy Organizatorem a Oferentem, biorących udział w postępowaniach przetargowych.

Główne funkcje platformy dla zarejestrowanych użytkowników:
  • Pobranie oraz załączenie dokumentacji przetargowej
  • Zgłoszenie do postępowania
  • Złożenie oferty w postępowaniu
  • Zadawanie pytań do organizatora
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez organizatora
Przejdź do platformy eB2B
Skip to content