• Polski
  • English

Hasło do BIOS

Poniższa procedura przekazania hasła do BIOS została stworzona na potrzeby urzędów, którym został przekazany na własność od Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA sprzęt, służący uprzednio do obsługi aplikacji SWDO.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą.

 

Dokumenty do pobrania:

Procedura przekazywania hasła do „BIOS” dla urzędów, w związku z przejęciem sprzętu komputerowego.

Instrukcja GPG

Pliki do pobrania:

gnupg-w32cli-1.4.10b

GPGshell-Setup

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem Utrzymania i Monitoringu SCPDO:

Infolinia ZUIM SCPDO:

nr telefonu:      47 72 17 860

nr faksu:         47 72 17 889

adres mailowy: pomoc@cpd.mswia.gov.pl

 

Adres do korespondencji:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

Skip to content