• Polski
  • English

Komunikat Centrum Personalizacji Dokumentów

12.11.2020

Z informacji posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, na dzień 12 listopada br. wydano obywatelom 234 dokumentów z wadą techniczną.

Po wykryciu błędów, od 9 listopada br. pracownicy CPD MSWiA informują urzędy o sposobie postępowania w przypadku otrzymania błędnie spersonalizowanego dowodu osobistego. Przekazują również prośbę o unieważnienie i zareklamowanie tych dokumentów zgodnie z procedurą obsługi e-dowodu. 9 listopada br. odbył się również Międzyresortowy Komitet Sterujący, który zatwierdził sposób postępowania z wadliwymi dowodami osobistymi.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA kieruje do gmin, które wydały obywatelom wadliwe dokumenty, pisma z prośbą o wyjaśnienie obywatelowi zaistniałej sytuacji i przekazanie z urzędu nowego wniosku w celu jego priorytetowej personalizacji przez CPD MSWiA.

CPD MSWiA personalizuje priorytetowo wnioski dla dowodów, które w wyniku wady technicznej zostały unieważnione administracyjnie.

Powrót
Skip to content