• Polski
  • English

Images tagged "dwdwqd"

Załączniki

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
jpg ue 10 września 2020 14:22 31 KB 49
doc Załącznik nr 5 do SWZ 30 listopada 2021 13:08 285 KB 111
pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 19 stycznia 2022 10:17 441 KB 115
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00024376 01 19 stycznia 2022 10:16 137 KB 83
pdf Informacja z otwarcia ofert 28 grudnia 2021 14:21 303 KB 99
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 28 grudnia 2021 10:18 212 KB 105
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty 23 grudnia 2021 11:44 215 KB 114
pdf Odpowiedzi na pytania 20 grudnia 2021 12:51 250 KB 103
xls Załącznik do oferty cenowej 15 grudnia 2021 14:04 54 KB 118
pdf Zaproszenie do składania ofert 15 grudnia 2021 14:03 648 KB 132
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1,2,3 i 4 3 grudnia 2021 12:38 505 KB 96
pdf Informacja z otwarcia ofert 30 listopada 2021 14:00 277 KB 98
doc Załącznik nr 9 do SWZ 30 listopada 2021 13:09 265 KB 116
doc Załącznik nr 8 do SWZ 30 listopada 2021 13:09 266 KB 112
doc Załącznik nr 7 do SWZ 30 listopada 2021 13:09 97 KB 113
doc Załącznik nr 6 do SWZ 30 listopada 2021 13:09 269 KB 99
doc Załącznik nr 4 do SWZ 30 listopada 2021 13:08 2 MB 138
pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 19.01.2022 20 stycznia 2022 14:17 284 KB 107
zip espd-request(2)- Załącznik nr 3 do SWZ 30 listopada 2021 13:08 87 KB 115
doc Załącznik nr 2 do SWZ 30 listopada 2021 13:08 435 KB 118
doc Załącznik nr 1 do SWZ 30 listopada 2021 13:08 2 MB 114
pdf SWZ 30 listopada 2021 13:08 430 KB 136
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 30 listopada 2021 13:08 116 KB 122
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 30 listopada 2021 10:10 324 KB 110
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2021 26 listopada 2021 13:51 365 KB 114
pdf Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 25 listopada 2021 14:57 301 KB 117
pdf Odpowiedź na pytanie uczestnika postępowania 25 listopada 2021 14:50 347 KB 132
pdf SWZ 22 listopada 2021 15:52 600 KB 24
pdf SWZ 22 listopada 2021 15:58 600 KB 188
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 22 listopada 2021 15:52 130 KB 109
doc ZAŁ_1_I_4_SWZ_FOR_OF_CEN 22 listopada 2021 15:52 76 KB 110
doc ZAŁ_2_OŚW_WYK 22 listopada 2021 15:53 24 KB 96
doc ZAŁ 1-5 SWZ 19 stycznia 2022 10:17 481 KB 104
pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 25.01.2022 25 stycznia 2022 13:18 301 KB 76
doc ZAŁ_5_SWZ_UDO_POD_TRZ 22 listopada 2021 15:53 20 KB 109
pdf Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (dla Części 1-6 i Części 7) 19 kwietnia 2022 12:53 527 KB 98
pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 28 kwietnia 2022 08:53 462 KB 89
pdf protokół wizja lokalna 21-22.04.2022 -do publikacji 27 kwietnia 2022 13:55 93 KB 67
pdf ZAŁ 7 SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 27 kwietnia 2022 13:55 273 KB 66
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 27 kwietnia 2022 13:54 148 KB 71
pdf Odpowiedź na pytanie uczestnika postępowania z dnia 21.04.2022 26 kwietnia 2022 12:49 210 KB 106
xls Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz lokalizacji, w których będą świadczone usługi gwarancyjne (dla Części 1) 19 kwietnia 2022 13:07 18 KB 95
doc Załącznik nr 1 i 3 do SWZ - Formularz ofertowy i cenowy 19 kwietnia 2022 12:53 102 KB 105
pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 19 kwietnia 2022 11:54 514 KB 19
pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 19 kwietnia 2022 12:59 514 KB 216
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 19 kwietnia 2022 12:56 163 KB 116
pdf Załącznik nr 9 do SWZ - Passmark CPU Mark z dnia 03.03.2022 19 kwietnia 2022 12:56 5 MB 107
doc Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 19 kwietnia 2022 12:55 24 KB 83
doc Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw 19 kwietnia 2022 12:55 49 KB 92
doc Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia odnośnie grupy kapitałowej 19 kwietnia 2022 12:53 55 KB 88
zip Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy „JEDZ” plik xml 19 kwietnia 2022 12:53 83 KB 96
pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na zamówienia 27 stycznia 2022 10:13 259 KB 100
pdf Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 9 marca 2022 12:59 45 KB 179
pdf Informacja z otwarcia ofert 27 stycznia 2022 14:24 287 KB 85
pdf Zaproszenie do składania ofert 27 stycznia 2022 14:29 438 KB 138
xls Załącznik nr 1 do zaproszenia - formularza ofertowego 27 stycznia 2022 14:29 34 KB 123
pdf Informacja o wyborze oferty 28 stycznia 2022 12:36 242 KB 109
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty 9 lutego 2022 11:52 209 KB 100
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9 lutego 2022 11:55 334 KB 88
pdf SWZ 14 kwietnia 2022 10:18 633 KB 105
doc Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne Formularz techniczny (dla wszystkich Części) 19 kwietnia 2022 12:53 749 KB 174
doc ZAŁ 1-9 SWZ KLIMA 14 kwietnia 2022 10:18 128 KB 72
zip ZAŁ 7 SWZ (DOKU_PROJEKTOWA) - KLIMA 14 kwietnia 2022 10:18 5 MB 77
pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 19 kwietnia 2022 11:58 514 KB 11
doc Załącznik nr 1 i 3 do SWZ - Formularz ofertowy i cenowy 19 kwietnia 2022 12:57 102 KB 11
doc Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne Formularz techniczny (dla wszystkich Części) 19 kwietnia 2022 12:57 749 KB 15
zip Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy „JEDZ” plik xml 19 kwietnia 2022 12:57 83 KB 14
doc ZAŁ_3_SWZ_OPZ 22 listopada 2021 15:53 488 KB 136
doc ZAŁ_6_SWZ_WYK_DOS 22 listopada 2021 15:53 42 KB 110
pdf Odpowiedź na pytanie uczestnika postępowania z dnia 25.04.2022 28 kwietnia 2022 17:05 200 KB 104
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30 grudnia 2020 14:24 998 KB 318
doc Zaproszenie do składania ofert 29 kwietnia 2021 08:24 625 KB 225
pdf Odpowiedzi na pytania 23 kwietnia 2021 12:27 858 KB 212
pdf Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
16 kwietnia 2021 08:38 864 KB 315
doc Zaproszenie do składania oferty Odpowiedzi na pytania
14 kwietnia 2021 11:09 287 KB 241
pdf Plan zamówień publicznych na 2021 rok Plan zamówień publicznych na 2021 rok
26 marca 2021 12:58 45 KB 293
doc Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 25 marca 2021 10:40 480 KB 234
doc Odpowiedzi na pytania uczestnika postępowania 23 marca 2021 15:33 434 KB 240
doc Zaproszenie do składania ofert 16 marca 2021 11:51 325 KB 353
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510417295-N-2021 19 lutego 2021 12:37 92 KB 168
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 775498-N-2020 19 lutego 2021 12:36 134 KB 225
doc Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 4 lutego 2021 14:52 469 KB 180
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510404064-N-2021 18 stycznia 2021 12:06 133 KB 275
pdf Informacja z otwarcia ofert 12 stycznia 2021 17:21 472 KB 204
doc Załączniki 1-7 do SIWZ-wersja edytowalna 30 grudnia 2020 14:24 473 KB 229
doc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30 grudnia 2020 13:12 473 KB 236
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty 14 maja 2021 11:41 503 KB 202
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28 grudnia 2020 10:39 111 KB 208
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28 grudnia 2020 10:32 131 KB 278
doc Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 18 grudnia 2020 14:58 98 KB 201
pdf Informacja z otwarcia ofert 15 grudnia 2020 13:13 163 KB 275
doc Odpowiedź na prośbę uczestnika postępowania 14 grudnia 2020 16:02 438 KB 259
doc Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 11 grudnia 2020 10:23 81 KB 211
pdf Notatka z wizji 9_12_2020 - publikacja 10 grudnia 2020 16:28 116 KB 371
doc Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 10.12.2020r. 10 grudnia 2020 16:27 458 KB 302
doc Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 08.12.2020r. 8 grudnia 2020 15:19 461 KB 308
doc Zaproszenie do składania ofert 8 grudnia 2020 12:39 76 KB 414
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540534553-N-2020 z dnia 04.12.2020 r. 4 grudnia 2020 18:00 96 KB 329
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4 grudnia 2020 17:59 232 KB 436
doc SIWZ - SERWKLIM20 4 grudnia 2020 13:55 232 KB 132
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 762255-N-2020 z dnia 04.12.2020 r 4 grudnia 2020 13:54 243 KB 262
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty
12 maja 2021 12:43 508 KB 231
pdf Aktualizacja nr 1 Planu zamówień publicznych 25 maja 2021 09:10 48 KB 237
doc ZAŁ_7_SWZ_UMOWA 22 listopada 2021 15:53 474 KB 120
pdf Aktualizacja nr 2 Planu zamówień publicznych 20 sierpnia 2021 09:58 46 KB 209
pdf 18.11.2021 PASSMARK INTEL VS AMD CPU BENCHMARKS - HIGH END - WWW.CPUBENCHMARK.NET 22 listopada 2021 15:54 8 MB 310
pdf Zaproszenie do składania ofert 17 listopada 2021 11:38 585 KB 119
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8 listopada 2021 11:00 219 KB 145
pdf INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZ. 1 28 października 2021 15:08 269 KB 133
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty 22 października 2021 12:04 231 KB 208
pdf Zaproszenie do złożenia oferty 12 października 2021 13:45 928 KB 149
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 2 P. z. 6 października 2021 14:21 561 KB 166
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1, 7 i 8 P. z. 30 września 2021 07:35 565 KB 150
doc Zaproszenie do składania ofert 8 września 2021 14:05 640 KB 170
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 3, 4, 5 i 6 P. z. 1 września 2021 14:44 727 KB 182
pdf Informacja z otwarcia ofert 26 sierpnia 2021 15:01 591 KB 200
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 26 sierpnia 2021 08:52 474 KB 201
pdf Aktualizacja nr 2 Planu zamówień publicznych 20 sierpnia 2021 10:36 46 KB 32
pdf Aktualizacja nr 2 Planu zamówień publicznych 20 sierpnia 2021 10:19 46 KB 49
pdf Odpowiedzi na pytania uczestnika z dnia 06.08.2021r 9 sierpnia 2021 11:58 554 KB 201
doc Zaproszenie do składania ofert Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
31 maja 2021 15:51 448 KB 209
doc ZAŁ_5_SWZ_UMOWA 23 lipca 2021 14:32 491 KB 284
doc Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 17 czerwca 2021 13:56 478 KB 216
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 23 lipca 2021 14:28 234 KB 213
pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 23 lipca 2021 14:29 508 KB 440
doc ZAŁ_1_I_3_SWZ_FOR_OF_CEN 23 lipca 2021 14:30 83 KB 281
doc ZAŁ_2_SWZ_OPZ 23 lipca 2021 14:31 951 KB 335
zip ESPD-ZAŁ_4_SWZ_JEDZ 23 lipca 2021 14:32 83 KB 190
doc ZAŁ_6_SWZ_OŚ 23 lipca 2021 14:33 37 KB 198
pdf Odpowiedzi na pytania uczestnika z dnia 04.08.2021r 5 sierpnia 2021 14:50 631 KB 193
doc ZAŁ_7_SWZ_OŚ_DO_JEDZ 23 lipca 2021 14:33 23 KB 178
doc ZAŁ_8_SWZ_WYK_DOS 23 lipca 2021 14:33 75 KB 148
doc ZAŁ_9_SWZ_UDO_POD_TRZ 23 lipca 2021 14:34 20 KB 129
pdf ZAŁ_10_SWZ_PASSMARK CPU BENCHMARKS 23 lipca 2021 14:34 1 010 KB 212
pdf Odpowiedzi na pytania uczestnika z dnia 27.07.2021r 29 lipca 2021 12:08 641 KB 278
pdf Odpowiedzi na pytania uczestnika z dnia 30.07.2021r 2 sierpnia 2021 15:06 561 KB 181
xls FORMULARZ CENOWY OFERTY (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY) 28 kwietnia 2022 08:53 39 KB 80
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29 kwietnia 2022 08:38 60 KB 67
doc Zaproszenie do złożenia-ofert(po modyfikacji formularza ofertowego-zał. nr 1) 12 listopada 2020 13:03 245 KB 302
pdf Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania z dnia 15.09.2022 16 września 2022 07:05 311 KB 46
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 10 października 2022 15:00 470 KB 63
pdf Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.10.2022 10 października 2022 15:00 91 KB 54
pdf Informacja z otwarcia ofert 5 października 2022 15:04 297 KB 48
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 5 października 2022 10:10 261 KB 55
pdf Odpowiedź na pytanie 5 października 2022 08:03 325 KB 39
pdf ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:37 752 KB 50
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 39 KB 45
pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 441 KB 39
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 480 KB 41
pdf Modyfikacja treści SWZ i zmiana terminu składania ofert 23 września 2022 13:35 293 KB 55
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2022 23 września 2022 13:35 49 KB 48
pdf INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA STRONA 22 września 2022 07:50 366 KB 43
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 19.09.2022 19 września 2022 15:04 257 KB 50
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.09.2022 19 września 2022 15:04 37 KB 49
pdf Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania z dnia 13.09.2022 14 września 2022 07:14 386 KB 53
doc ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 10 października 2022 15:01 434 KB 40
pdf Protokół 13 września 2022 12:40 993 KB 60
7z JEDZ 12 września 2022 12:59 76 KB 49
doc Załączniki edytowalne 12 września 2022 12:46 50 KB 51
pdf SWZ 12 września 2022 12:46 752 KB 47
pdf Informacja z otwarcia ofert 12 września 2022 12:46 97 KB 44
pdf JEDZ PDF 12 września 2022 12:46 78 KB 10
doc ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 5 września 2022 14:32 107 KB 48
doc ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WYKAZ DOSTAW 5 września 2022 14:32 73 KB 45
doc ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 5 września 2022 14:31 276 KB 44
doc ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 5 września 2022 14:31 34 KB 41
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY, W TYM FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 5 września 2022 14:31 37 KB 50
doc ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5 września 2022 14:31 437 KB 37
doc ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 września 2022 14:31 65 KB 52
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5 września 2022 14:31 500 KB 64
doc ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 10 października 2022 15:00 38 KB 48
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY 10 października 2022 15:01 21 KB 38
pdf Informacja z otwarcia ofert 23 sierpnia 2022 15:09 229 KB 57
doc Formularz ofertowy do Zaproszenia - edytowalny 9 listopada 2022 14:17 90 KB 26
pdf Odpowiedzi na pytania 23.02.2023 23 lutego 2023 15:09 326 KB 11
pdf Zmiana terminu skladania ofert 20 lutego 2023 14:45 328 KB 13
doc Zał. nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy (wersja edytowalna) 16 lutego 2023 13:32 97 KB 13
doc ZAŁ. NR 3 DO UMOWY 16 lutego 2023 13:32 48 KB 14
doc ZAŁ. NR 2B OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 16 lutego 2023 13:32 16 KB 18
pdf ZAŁ nr 2 DO ZAPROSZENIA - UMOWA 16 lutego 2023 13:30 305 KB 13
doc ZAŁ. NR 2A DO UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 16 lutego 2023 13:30 16 KB 13
pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 16 lutego 2023 13:30 443 KB 22
pdf INFORMACJA O PONOWNYM WYNIKU POSTĘPOWANIA STRONA 29 listopada 2022 13:46 378 KB 37
pdf Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszejoraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 29 listopada 2022 13:44 307 KB 46
pdf Odwołanie uczestnika postępowania 29 listopada 2022 13:43 532 KB 27
pdf Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 29 listopada 2022 13:43 244 KB 27
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18 listopada 2022 10:24 94 KB 29
pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 14.11.2022 14 listopada 2022 08:27 65 KB 30
doc ZAŁACZNIK NR 2B OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 9 listopada 2022 14:17 17 KB 30
doc ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 10 października 2022 15:01 32 KB 44
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 20 października 2022 10:03 246 KB 36
doc ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 10 października 2022 15:01 271 KB 33
doc ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WYKAZ DOSTAW 10 października 2022 15:01 72 KB 53
doc ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 10 października 2022 15:01 104 KB 36
pdf Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 12 października 2022 10:32 272 KB 11
pdf INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12 października 2022 14:51 273 KB 35
pdf Odpowiedź na pytanie z dnia 13.10.2022 13 października 2022 14:28 337 KB 43
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 października 2022 07:15 275 KB 44
doc ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 9 listopada 2022 14:17 16 KB 31
pdf INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 28 października 2022 12:16 424 KB 45
pdf INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - STRONA 28 października 2022 14:26 296 KB 31
pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 4 listopada 2022 13:11 286 KB 36
pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 9 listopada 2022 14:15 399 KB 36
pdf 08.11.2022 UMOWA NA PAKIET SZKOLEŃ 9 listopada 2022 14:16 317 KB 32
pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NA PAKIET SZKOLEŃ 9 listopada 2022 14:16 230 KB 35
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0033352401 z dnia 2022-09-05 5 września 2022 14:14 109 KB 60
pdf Informacja o kwocie jaką zamawiajacy przeznaczy na realizacje zamówienia 23 sierpnia 2022 15:09 321 KB 45
pdf MODYFIKACJA SWZ 29 kwietnia 2022 08:39 354 KB 58
doc ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - ZAKRES CZYNNOŚCI OKRESOWEJ KONSERWACJI SYSTEMÓW 11 maja 2022 14:40 423 KB 52
pdf Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 17.05.2022 23 maja 2022 11:26 165 KB 20
pdf Informacja z otwarcia ofert 19 maja 2022 14:51 204 KB 69
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 17.05.2022 19 maja 2022 14:35 285 KB 94
pdf INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 19 maja 2022 10:28 194 KB 72
pdf INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA RELIZACJĘ ZAMÓWIENIA 19 maja 2022 10:26 194 KB 13
pdf Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 13.05.2022 13 maja 2022 09:01 72 KB 98
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 10.05.2022 12 maja 2022 15:03 287 KB 97
pdf Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 10.05.2022 12 maja 2022 15:03 76 KB 86
pdf Aktualizacja nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 11 maja 2022 14:45 46 KB 140
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 11 maja 2022 14:40 94 KB 92
doc ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - WYKAZ USŁUG 11 maja 2022 14:40 64 KB 69
doc ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 11 maja 2022 14:40 426 KB 61
doc ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 11 maja 2022 14:40 114 KB 89
doc ZALACZNIK NR 5 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 11 maja 2022 14:40 263 KB 73
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ- ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 11 maja 2022 14:39 422 KB 73
pdf Pismo - unieważnienie publikacji ogłoszenia z 17.05.2022 w związku z odmową jego publikacji w TED 24 maja 2022 14:59 302 KB 97
doc Zmodyfikowany załącznik nr 1 i 3 do SWZ - Formularz ofertowy i cenowy 4 maja 2022 09:11 102 KB 93
doc ZAŁ 1-9 SWZ KLIMA - modyfikacja SWZ 29 kwietnia 2022 11:11 128 KB 66
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert 2 maja 2022 09:16 382 KB 13
doc Zmodyfikowany załącznik nr 1 i 3 do SWZ - Formularz ofertowy i cenowy 2 maja 2022 09:17 102 KB 8
pdf Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu 2 maja 2022 09:17 103 KB 104
pdf Ogłoszenie o sprostowaniu 4 maja 2022 09:10 120 KB 86
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert 4 maja 2022 09:11 382 KB 95
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4.05.2022 4 maja 2022 14:39 37 KB 70
doc ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 11 maja 2022 14:39 427 KB 69
pdf 04.05.2022 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY I ZMIANA TERMINU 4 maja 2022 14:39 325 KB 66
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty 10 maja 2022 15:05 236 KB 96
pdf Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 11 maja 2022 10:02 303 KB 65
pdf Informacja z otwarcia ofert 11 maja 2022 14:03 188 KB 82
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 11 maja 2022 14:39 460 KB 84
doc ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY 11 maja 2022 14:39 436 KB 72
pdf Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 17.05.2022 23 maja 2022 11:40 78 KB 100
pdf Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 24.05.2022 r. 25 maja 2022 07:18 72 KB 21
doc Załącznik nr 2 do Zaproszenia 23 sierpnia 2022 12:18 64 KB 66
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3, 6 i 7 7 lipca 2022 15:18 297 KB 68
pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 23 sierpnia 2022 12:18 400 KB 72
pdf 18.08.2022 Odpowiedzi na pytania wykonawcy 18 sierpnia 2022 09:38 307 KB 55
doc ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ 1 sierpnia 2022 13:53 87 KB 64
doc ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ 1 sierpnia 2022 13:53 52 KB 45
doc ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ 1 sierpnia 2022 13:53 73 KB 53
doc ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 1 sierpnia 2022 13:53 271 KB 59
doc ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ 1 sierpnia 2022 13:52 32 KB 61
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 1 sierpnia 2022 13:52 45 KB 53
doc ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 1 sierpnia 2022 13:52 434 KB 54
pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 SWZ (OPZ) 1 sierpnia 2022 13:52 546 KB 56
pdf SWZ 1 sierpnia 2022 13:49 516 KB 69
pdf Ogłoszenie o zamówieniunr 2022BZP 0028609001 z dnia 2022-08-01 1 sierpnia 2022 13:49 138 KB 61
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.07.2022 1 sierpnia 2022 09:43 153 KB 79
pdf Informacja o unieważnieniu postepowania w cz. 4 Zamówienia 18 lipca 2022 15:18 273 KB 57
pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1,2 i 5 z dnia 01.07.2022 4 lipca 2022 13:06 115 KB 62
pdf Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 24.05.2022 r. 26 maja 2022 14:36 72 KB 71
doc Zał. 2 Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych ver. 5.0 9 czerwca 2022 12:50 34 KB 87
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 24.05.2022 26 maja 2022 14:37 297 KB 102
pdf Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 27.05.2022 27 maja 2022 10:37 67 KB 91
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3 czerwca 2022 11:38 238 KB 63
pdf polityka certyfikacji 5.0 9 czerwca 2022 12:50 594 KB 166
pdf regulamin certyfikacji 5.0 9 czerwca 2022 12:50 357 KB 122
doc Zał. 1 Wniosek o wydanie certyfikatów - karty dostępowej ver. 5.0 9 czerwca 2022 12:50 31 KB 113
doc Zał. 3 Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatu dla urządzenia_podmiotu ver.5.0 9 czerwca 2022 12:50 20 KB 86
pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1,2 i 5 4 lipca 2022 13:04 115 KB 12
doc Zał. 4 Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatów ver.5.0 9 czerwca 2022 12:50 20 KB 96
pdf Pismo - unieważnienie postępowania w zakresie cz. 1 przedmiotu zamówienia 9 czerwca 2022 15:08 278 KB 90
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 10 czerwca 2022 10:07 196 KB 81
pdf Informacja z otwarcia ofert 10 czerwca 2022 14:29 231 KB 96
pdf INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 14 czerwca 2022 15:09 310 KB 55
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 5 27 czerwca 2022 14:35 264 KB 63
doc Odpowiedź na prośbę uczestnika postępowania 12 listopada 2020 13:03 443 KB 307
doc Zaproszenie do złożenia ofert 4 listopada 2020 15:18 240 KB 141
png Bilboard Bilboard
15 września 2020 11:18 26 KB 291
pdf Informacja o wyborze oferty 18 września 2020 22:24 413 KB 339
pdf Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 30.10.2018 r. 21 września 2020 15:07 482 KB 159
pdf Informacja z otwarcia ofert - Oracle 21 września 2020 15:07 627 KB 202
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 września 2020 15:07 463 KB 171
doc Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy 21 września 2020 14:57 67 KB 154
pdf załaczniki 1-9 do SIWZ - suport+ licencje 21 września 2020 14:57 21 MB 141
doc Zał 8-9 do SIWZ - suport+licencje (wersja edytowalna) 21 września 2020 14:57 62 KB 223
pdf SIWZ - suport+ licencje 21 września 2020 14:57 17 MB 150
pdf Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-OJS129-294159-pl 21 września 2020 14:57 137 KB 177
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 14:57 54 KB 262
pdf Informacja o wyborze oferty 21 września 2020 14:57 433 KB 214
pdf Protokół - Informacja wyboru oferty 18 września 2020 22:25 438 KB 206
pdf Zaproszenie - serwis kserokopiarek 18 września 2020 22:25 566 KB 312
pdf Zaproszenie do składania ofert 18 września 2020 22:24 2 MB 303
doc Zaproszenie - formularz ofertowy -wersja edytowalna 18 września 2020 22:24 911 KB 249
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 19.06.2020 18 września 2020 22:24 201 KB 216
pdf SIWZ - Oracle 21 września 2020 15:07 16 MB 147
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 15.06.2020 18 września 2020 22:24 157 KB 243
pdf Informacja o zmianie wyboru oferty 18 września 2020 22:24 121 KB 219
pdf Zaproszenie - systemy bezpieczeństwa 18 września 2020 22:22 3 MB 571
pdf Protokół - wybór najkorzystniejszej oferty 18 września 2020 22:22 2 MB 463
pdf Odpowiedź na pytanie z dnia 22.05.2020 18 września 2020 22:22 358 KB 235
pdf Odpowiedź na pytanie 18 września 2020 22:22 507 KB 226
doc Formularz ofertowy - wersja edytowalna 18 września 2020 22:22 19 KB 247
pdf Zaproszenie do składania ofert 18 września 2020 22:20 24 MB 208
pdf protokół‚ - wybór najkorzystniejszej oferty 18 września 2020 22:20 234 KB 406
pdf Odpowiedzi na pytania 18 września 2020 22:20 330 KB 292
doc FORMULARZ OFERTOWY ORAZ WYKAZ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW WRAZ Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI - wersja edytowalna 18 września 2020 22:20 237 KB 347
pdf Zaproszenie do składania ofert 18 września 2020 22:18 3 MB 489
pdf Unieważnienie postępowania 18 września 2020 22:18 419 KB 259
pdf Odpowiedzi na pytania z dni 4-6.05.2020 18 września 2020 22:18 2 MB 322
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 21 września 2020 15:07 3 MB 244
doc Załącznik nr 1 do SIWZ 21 września 2020 15:07 62 KB 165
doc ZAPROSZENIE -OPAKOWANIA KARTONOWE 18 września 2020 22:17 156 KB 244
doc Załącznik nr 8 do SIWZ 21 września 2020 15:18 55 KB 134
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 639067-N-2018 21 września 2020 15:19 9 MB 202
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500284179-N-2018 21 września 2020 15:19 117 KB 207
pdf Odpowiedź na pytania z dnia 31_10_2018 21 września 2020 15:19 219 KB 197
pdf Odpowiedź na pytania z dnia 31.10-02.11.2018 21 września 2020 15:19 89 KB 256
pdf Modyfikacja SIWZ 21 września 2020 15:19 44 KB 196
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 15:19 63 KB 247
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. II 21 września 2020 15:19 98 KB 161
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. I 21 września 2020 15:19 50 KB 182
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 21 września 2020 15:18 3 MB 251
pdf Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 30.10.2018 r. 21 września 2020 15:18 482 KB 128
doc Załącznik nr 1 do SIWZ 21 września 2020 15:18 62 KB 165
doc Załącznik nr 3 do SIWZ 21 września 2020 15:18 53 KB 184
doc Załącznik nr 6 do SIWZ 21 września 2020 15:18 55 KB 156
doc Załącznik nr 7 do SIWZ 21 września 2020 15:18 55 KB 191
pdf SIWZ - Oracle 21 września 2020 15:18 16 MB 137
doc Załącznik nr 3 do SIWZ 21 września 2020 15:07 53 KB 149
pdf notatka z wizji lokalnej 23.10.2018 21 września 2020 15:12 54 KB 454
doc Załącznik nr 6 do SIWZ 21 września 2020 15:07 55 KB 166
doc Załącznik nr 7 do SIWZ 21 września 2020 15:07 55 KB 147
doc Załącznik nr 8 do SIWZ 21 września 2020 15:07 55 KB 161
pdf Załączniki do SIWZ - Oracle 21 września 2020 15:07 18 MB 144
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 września 2020 15:12 80 KB 171
pdf informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 15:12 60 KB 152
pdf Odpowiedź na pytania z 23.10.2018 21 września 2020 15:12 58 KB 232
pdf Informacja z otwarcia ofert - Oracle 21 września 2020 15:18 627 KB 141
pdf Odpowiedź na pytania z 25.10.2018 21 września 2020 15:12 84 KB 166
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 637689-N-2018 21 września 2020 15:12 202 KB 210
pdf SIWZ - SerwKlim 21 września 2020 15:13 18 MB 161
doc Zał 1-7, 9 do_SIWZ - wersja edytowalna 21 września 2020 15:13 107 KB 159
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 września 2020 15:18 463 KB 178
pdf Załączniki do SIWZ - Oracle 21 września 2020 15:18 18 MB 221
doc Formularz ofertowy - wersja edytowalna 18 września 2020 22:18 19 KB 219
doc ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPROSZENIA 18 września 2020 22:17 507 KB 292
pdf SIWZ 21 września 2020 15:20 27 MB 166
pdf Zał nr 1.1_Charakterystyka Zamawiającego 18 września 2020 21:54 113 KB 261
pdf Zał nr 1.2_Wykaz maszyn 18 września 2020 21:58 142 KB 243
pdf Zał nr 1.1_Charakterystyka Zamawiającego 18 września 2020 21:58 112 KB 172
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania - Ubezpieczenie 19-20 18 września 2020 21:58 234 KB 158
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 20-22.05.19 18 września 2020 21:58 335 KB 73
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 17.06.2019 18 września 2020 21:58 1 MB 233
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 13.06.2019 18 września 2020 21:58 76 KB 155
pdf Zap_ofertowe - ubezpieczenie 18 września 2020 21:54 341 KB 249
doc Zał_nr_2.2_Formularz_oferty_Część 2 18 września 2020 21:54 643 KB 150
doc Zał_nr_2.1_Formularz_oferty_Część 1 18 września 2020 21:54 665 KB 177
pdf Zał_nr_1_Opis_przed_zam 18 września 2020 21:54 648 KB 179
pdf Zał nr 3.2_Umowa_Część 2 18 września 2020 21:54 180 KB 211
pdf Zał nr 3.1_Umowa_Część 1 18 września 2020 21:54 201 KB 177
pdf Zał nr 1.3_WykazPojazdów 18 września 2020 21:54 166 KB 187
pdf Zał nr 1.2_Wykaz maszyn 18 września 2020 21:54 142 KB 188
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania - Ubezpieczenie 19-21 18 września 2020 21:54 153 KB 220
pdf Zał nr 3.1_Umowa_Część 1 18 września 2020 21:58 195 KB 190
png Oficjalny logotyp CPD MSWiA w.podstawowa 15 września 2020 11:49 231 KB 297
png Plakat kampanijny na ekrany Plakat kampanijny na ekrany
15 września 2020 11:18 155 KB 253
png Plakat poziom Plakat poziom
15 września 2020 11:18 78 KB 251
png Plakat poziom2 Plakat poziom2
15 września 2020 11:18 172 KB 312
png Skycraper Skycraper
15 września 2020 11:18 22 KB 270
pdf Katalog informacyjny CPD MSW 15 września 2020 11:48 12 MB 318
png Oficjalny logotyp CPD MSWiA w. rozszerzona 15 września 2020 11:49 314 KB 270
pdf Oficjalny logotyp CPD MSWiA 15 września 2020 11:49 1 MB 392
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 20-22.05.19 18 września 2020 21:54 908 KB 264
doc Serwis internetowy CPD dostosowany do wymogów WCAG 2.0 15 września 2020 11:51 15 KB 245
pdf Serwis internetowy CPD dostosowany do wymogów WCAG 2.0 15 września 2020 11:51 105 KB 276
pdf Plan zamówień publicznych na 2020 rok 17 września 2020 14:33 419 KB 418
pdf Zaproszenie do składania ofert 18 września 2020 15:27 641 KB 212
pdf Protokół postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty 18 września 2020 21:48 1 MB 253
pdf Zaproszenie do składania ofert - elektroenergetyka 18 września 2020 21:49 16 MB 192
pdf Zał nr 1.3_WykazPojazdów 18 września 2020 21:58 166 KB 1750
pdf Zał nr 3.2_Umowa_Część 2 18 września 2020 21:58 166 KB 266
doc UMOWA OPAKOWANIA - ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPROSZENIA 18 września 2020 22:17 140 KB 349
pdf Zaproszenie do składania ofert - modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej 18 września 2020 22:08 4 MB 496
doc Protokół - Informacja o wyborze oferty 18 września 2020 22:17 469 KB 213
doc Odpowiedzi na pytania z dnia 14.04.2020 18 września 2020 22:17 433 KB 247
doc Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2020 18 września 2020 22:17 433 KB 229
jpg 20150311_100554 18 września 2020 22:17 273 KB 257
jpg 20150311_100537 18 września 2020 22:17 222 KB 221
jpg 20150311_100519 18 września 2020 22:17 196 KB 278
jpg 20150311_100455 18 września 2020 22:17 193 KB 202
jpg 20150311_100436 18 września 2020 22:17 208 KB 238
jpg 20150311_100405 18 września 2020 22:17 185 KB 184
jpg 20150311_100335 18 września 2020 22:17 255 KB 242
doc Zapytanie ofertowe serwis dźwigów 18 września 2020 22:13 709 KB 336
pdf Protokół-Informacja o wyborze oferty 18 września 2020 22:13 308 KB 293
pdf zaproszenie do składania ofert - modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej 18 września 2020 22:10 2 MB 101
pdf Informacja o wyborze oferty 18 września 2020 22:10 316 KB 246
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności - p.poż 18 września 2020 22:08 845 KB 163
pdf Zał nr 3.3_Umowa_Część 3 18 września 2020 21:58 163 KB 148
pdf Zaproszenie - skan 18 września 2020 22:01 8 MB 179
pdf Zał nr 3.4_Umowa_Część 4 18 września 2020 21:58 176 KB 166
pdf Zał_nr_1_Opis_przed_zam 18 września 2020 21:58 649 KB 220
doc Zał_nr_2_Formularz_oferty_Części 1-4 18 września 2020 21:58 567 KB 190
pdf Informacja dla Wykonawców 18 września 2020 22:01 296 KB 178
pdf Informacja o unieważnieniu 18 września 2020 22:01 378 KB 236
doc Załączniki nr 1,2,3 do zaproszenia - meble 18 września 2020 22:01 175 KB 172
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2019 18 września 2020 22:04 53 KB 193
pdf Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 18 września 2020 22:08 382 KB 278
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania 18 września 2020 22:04 157 KB 189
doc Formularz ofertowy Zaproszenia (wersja edytowalna) 18 września 2020 22:04 506 KB 169
pdf Zaproszenie - skan 18 września 2020 22:04 582 KB 241
pdf Odpowiedzi na pytania - niszczarki 18 września 2020 22:07 920 KB 225
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności 18 września 2020 22:07 811 KB 260
pdf Zaproszenie - niszczarki 18 września 2020 22:07 7 MB 227
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500263163-N-2018 21 września 2020 15:19 91 KB 198
doc Zał_1-5,7 do SIWZ - wersja edytowalna 21 września 2020 15:20 96 KB 174
pdf Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty 28 października 2020 13:34 145 KB 319
xls ZAŁ 1E DO OPZ WYKAZ SZKODOWOŚCI KOMUNIKACJA 21 września 2020 23:15 52 KB 253
doc Załącznik nr 5 do SIWZ 21 września 2020 23:22 16 KB 253
doc Załącznik nr 4 do SIWZ 21 września 2020 23:22 48 KB 197
doc Załącznik nr 3 do SIWZ 21 września 2020 23:22 16 KB 268
doc Załącznik nr 1 do SIWZ 21 września 2020 23:22 29 KB 255
pdf SIWZ 21 września 2020 23:22 21 MB 217
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 21 września 2020 23:22 5 MB 332
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 23:22 1 MB 305
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 września 2020 23:22 927 KB 257
doc ZAŁ 7.4 DO SIWZ UMOWA_CZĘŚĆ 4_ KOMUNIKACJA 21 września 2020 23:15 452 KB 284
doc ZAŁ 7.3 DO SIWZ UMOWA_CZĘŚĆ 3_KLNW 21 września 2020 23:15 451 KB 254
doc ZAŁ 7.2 DO SIWZ UMOWA_CZĘŚĆ 2 OC 21 września 2020 23:15 451 KB 276
doc ZAŁ 7.1 DO SIWZ UMOWA_CZĘŚĆ 1_MIENIE 21 września 2020 23:15 456 KB 267
doc ZAŁ 2 - 6 DO SIWZ - 4 CZĘŚCI 21 września 2020 23:15 488 KB 257
xls ZAŁ 1F DO OPZ WYKAZ ŁĄCZNYCH SUM UBEZPIECZENIA 21 września 2020 23:15 35 KB 265
xls ZAŁ 1D DO OPZ WYKAZ SZKODOWOŚCI MIENIA I OC 21 września 2020 23:15 34 KB 232
doc Załącznik nr 7 do SIWZ 21 września 2020 23:22 15 KB 334
xls ZAŁ 1C DO OPZ WYKAZ POJAZDÓW WRAZ Z BIEŻĄCĄ WYCENĄ 21 września 2020 23:15 44 KB 235
pdf ZAŁ 1A -1 C DO SIWZ_UBEZPIECZENIE_20 21 września 2020 23:15 1 MB 559
pdf SIWZ_UBEZPIECZENIE_20 21 września 2020 23:15 19 MB 237
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 541164-N-2020 21 września 2020 23:15 168 KB 234
pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 21 września 2020 23:15 60 KB 299
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540094880-N-2020 21 września 2020 23:15 79 KB 213
pdf Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 21 września 2020 23:15 23 MB 265
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 23:15 166 KB 445
pdf Info zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w cz. III p. z. 21 września 2020 23:15 367 KB 242
pdf Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 21 września 2020 23:13 797 KB 371
pdf SIWZ 21 września 2020 23:13 12 MB 359
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21 września 2020 23:13 70 KB 230
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia29.01+zmiana treści SIWZ+ zmiana terminu 21 września 2020 23:13 1 MB 248
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 27.01 21 września 2020 23:13 7 MB 365
doc Załącznik nr 6 do SIWZ 21 września 2020 23:22 16 KB 253
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 21 września 2020 23:24 146 KB 315
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 23:13 535 KB 244
pdf Zaproszenie - serwis kserokopiarek (umowa) 25 września 2020 17:21 222 KB 285
doc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 października 2020 09:47 76 KB 309
png capitol 8 października 2020 00:00 1 KB 49
png cv 7 października 2020 23:33 602 B 38
doc Odpowiedzi na pytania z dnia 19.10.2020 19 października 2020 13:57 443 KB 592
pdf Informacja z otwarcia ofert 15 października 2020 12:38 1 MB 312
doc Zaproszenie do złożenia ofert Odpowiedzi na pytania z dnia 19.10.2020
14 października 2020 14:56 209 KB 317
pdf Załącznik nr 4 - Wniosek o unieważnienie i zawieszenie certyfikatów 8 października 2020 00:14 227 KB 300
pdf Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie i odnowienie certyfikatów dla urządzenia-podmiotu 8 października 2020 00:14 250 KB 310
pdf Załącznik nr 2 - Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych 8 października 2020 00:14 299 KB 455
pdf Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie i odnowienie certyfikatów 8 października 2020 00:14 241 KB 567
pdf Regulamin Certyfikacji 4.0 z dnia 8 stycznia 2019 8 października 2020 00:14 2 MB 892
pdf Polityka Certyfikacji 4.0 z dnia 8 stycznia 2019 8 października 2020 00:14 4 MB 948
pdf Zaproszenie do składania ofert 2 października 2020 13:08 7 MB 249
xls Zaproszenie - serwis kserokopiarek _formularz cenowy 25 września 2020 17:22 42 KB 271
pdf Zaproszenie do składania ofert - telewizory 25 września 2020 17:00 2 MB 161
pdf SIWZ 21 września 2020 23:24 18 MB 326
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 505114-N-2020 25 września 2020 11:37 135 KB 212
doc Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna.DOCX 21 września 2020 23:24 907 KB 430
doc Załączniki nr 3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ - wersja edytowalna.DOCX 21 września 2020 23:24 158 KB 304
zip x 24 września 2020 15:18 12 KB 136
pdf Zał 1-10 do SIWZ - SerwKlim 24 września 2020 17:06 26 MB 196
doc SIWZ-Oracle - załącznik nr 1,3,6,7,8 - wersja edytowalna 24 września 2020 17:55 73 KB 36
Załącznik nr 5 do SIWZ -Oracle_0 24 września 2020 20:32 130 KB 106
pdf Załączniki do SIWZ - PDF 25 września 2020 11:54 23 MB 213
pdf Zap_ofertowe - ubezpieczenie 25 września 2020 16:50 335 KB 224
zip espd (jedz)-suport+licencje.xml 25 września 2020 15:28 11 KB 235
zip Załącznik nr 5 do SIWZ -Oracle.xml 25 września 2020 15:36 12 KB 201
zip Załącznik nr 5 do SIWZ -Oracle.xml 25 września 2020 15:41 12 KB 199
zip espd Sprzkomp.xml 25 września 2020 15:59 12 KB 255
zip Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - .xml 25 września 2020 16:02 12 KB 254
doc SIWZ-Oracle - załącznik nr 1,3,6,7,8 - wersja edytowalna 25 września 2020 16:04 73 KB 205
pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 30 i 31.01 21 września 2020 23:13 823 KB 329
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 września 2020 23:13 504 KB 204
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. I ,II, III, IV, V 21 września 2020 15:23 145 KB 239
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2019r. 21 września 2020 15:26 76 KB 206
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania 21 września 2020 22:58 621 KB 172
pdf Informacja o przekazaniu do publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu 21 września 2020 15:27 101 KB 296
pdf Zał_11 do SIWZ-PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High End Video Cards 21 września 2020 15:27 2 MB 293
pdf Zał_11 do SIWZ-PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End 21 września 2020 15:27 5 MB 230
pdf SIWZ+(Zał_1) - SprzKomp 21 września 2020 15:27 533 KB 211
doc SIWZ(zał_3,4,7-10,12) zmodyfikowany - SprzKomp 21 września 2020 15:27 167 KB 193
doc SIWZ(zał_3,4,7-10,12) - SprzKomp 21 września 2020 15:27 167 KB 221
doc SIWZ(Zał_ 2) zmodyfikowany -SprzKomp 21 września 2020 15:26 687 KB 212
doc SIWZ(Zał_ 2) -SprzKomp 21 września 2020 15:26 688 KB 356
pdf Ogłoszenie zmian do ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS182-443223-pl 21 września 2020 15:26 101 KB 151
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS167-408194-pl 21 września 2020 15:26 296 KB 242
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS226-553825-pl 21 września 2020 15:26 281 KB 196
pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 25.09.2019r. 21 września 2020 15:26 75 KB 181
pdf Informacja o modyfikacji SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2019r 21 września 2020 15:26 165 KB 177
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 15:26 85 KB 188
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 22:58 755 KB 224
doc Zał 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna 21 września 2020 15:23 718 KB 227
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 15:23 61 KB 161
pdf Odpowiedź na pytania z dnia 22-23.11.2018 oraz informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 21 września 2020 15:23 86 KB 219
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500294924-N-2018 21 września 2020 15:23 113 KB 156
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 649344-N-2018 z dnia 2018-11-16 21 września 2020 15:23 203 KB 183
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500281446-N-2018 z 23-11-2018 21 września 2020 15:23 78 KB 174
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21 września 2020 15:23 16 MB 171
doc Zał 7 do SIWZ - wersja edytowalna 21 września 2020 15:23 478 KB 179
pdf Info zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu w cz. postępowania 21 września 2020 15:26 173 KB 223
doc Zał 8 do SIWZ - wersja edytowalna 21 września 2020 15:23 480 KB 147
pdf Zał 9-10 do SIWZ 21 września 2020 15:23 230 KB 210
pdf Zał_11 do SIWZ-PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs_26102018 21 września 2020 15:23 448 KB 986
pdf Zał_11 do SIWZ-PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High End Video Cards_3 21 września 2020 15:23 664 KB 293
pdf espd (zał_5) SprzKomp 21 września 2020 15:26 90 KB 222
pdf Info zawiadomienie o unieważnieniu w cz. 3 post. 21 września 2020 15:26 170 KB 268
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 września 2020 22:58 502 KB 216
pdf Odpowiedzi na pytania - meble 21 września 2020 22:58 4 MB 253
doc Zał 1-7 do SIWZ - wersja edytowalna 21 września 2020 23:09 501 KB 295
pdf info zawiadomienie o wyborze oferty 21 września 2020 23:08 318 KB 228
doc Wniosek o przedłużenie związania oferty 21 września 2020 23:09 43 KB 197
pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21 września 2020 23:09 5 MB 400
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 503107-N-2020 21 września 2020 23:09 131 KB 318
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 23:09 479 KB 226
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 21 września 2020 23:09 266 KB 254
pdf 16.01.2020 Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 15.01.2020r 21 września 2020 23:09 110 KB 305
pdf Zał11_SIWZ - SprzKomp (PassMark) 21 września 2020 23:08 698 KB 1038
doc Zał_2-8_SIWZ - SprzKomp - wersja edytowalna 21 września 2020 23:08 124 KB 155
doc Zał_1_SIWZ - SprzKomp - wersja edytowalna 21 września 2020 23:08 58 KB 233
pdf SIWZ _Sprz Komp 21 września 2020 23:08 29 MB 143
pdf Ogłoszenie o zamówieniunr 626716-N-2019 21 września 2020 23:08 202 KB 184
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510275690-N-2019r 21 września 2020 23:08 134 KB 151
pdf Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 26.11.2019r 21 września 2020 23:08 259 KB 206
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 23:08 270 KB 163
doc Załączniki do SIWZ - Serw-Klim - wersja edytowalna 21 września 2020 23:06 107 KB 239
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 21 września 2020 22:59 6 MB 239
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019-OJS210-513676-pl 21 września 2020 23:02 126 KB 193
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21 września 2020 22:59 323 KB 146
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21 września 2020 22:59 14 MB 229
pdf Załączniki 1-8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 21 września 2020 22:59 20 MB 161
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS248-615307-pl 21 września 2020 23:02 105 KB 172
pdf Info zawiadomienie o wyborze oferty - wszyscy 21 września 2020 23:02 263 KB 190
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 23:02 152 KB 183
pdf Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 21 września 2020 23:02 90 KB 208
pdf Załączniki 1-10 do SIWZ - Serw-Klim 21 września 2020 23:06 26 MB 158
pdf SIWZ 21 września 2020 23:02 1 MB 243
pdf info zawiadomienie o wyborze oferty 21 września 2020 23:05 293 KB 162
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 września 2020 23:05 151 KB 164
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510274506-N-2019 21 września 2020 23:05 132 KB 160
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 622257-N-2019 21 września 2020 23:05 186 KB 205
pdf SIWZ -- Serw-Klim 21 września 2020 23:05 18 MB 150
pdf Modyfikacja OPZ 24 lutego 2023 13:30 295 KB 6
Skip to content