• Polski
  • English

O nas

Do szczegółowego zakresu działań Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należą:

  1. Przygotowanie, personalizacja i dystrybucja dokumentów Polaków i cudzoziemców:
    personalizacja dowodów osobistych, dokumentów paszportowych z wyłączeniem paszportów tymczasowych, Kart Polaka, zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, a także polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców, kart pobytu, dokumentów przewidzianych w Konwencji Genewskiej;
  2. Utrzymanie systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych;
  3. Przekazywanie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Dotyczy wniosków, które wpłynęły do CPD MSWiA przed dniem 1 lipca 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016)”.
Skip to content