• Polski
  • English

Zamówienia publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP - rok 2021

1
|

24 marca 2021 r. godz. 09.00

Wykonywanie usługi przeglądów okresowych oraz bieżącego serwisu instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. instalacji wody zimnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej znajdującej się na terenie siedziby Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie

2
|

Termin składania ofert upływa – 29 kwietnia 2021 r. godz. 09.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przeglądów okresowych oraz serwisu systemów ochrony w skład którego wchodzi: System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Telewizji Dozorowej CCTV, System Depozytorów Kluczy, Instalacja wideodomofonowa, System zapór drogowych i szlabany (wraz z oprogramowaniem) świadczone zgodnie zakresem w pkt 1) i w pkt 2) oraz gotowość do wykonania bieżących napraw, usuwania awarii i usterek świadczone zgodnie opisem w pkt 3) opisu przedmiotu zamówienia w Zaproszeniu
3
|
3/CPD/130.000/INTERNET/2021

12 maja 2021 r. godz. 11.00

Świadczenie usługi dostępu do Internetu od operatora krajowego poprzez łącze sieci operatora w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Nowym Sączu, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

09 czerwca 2021 r. godz. 09.00

Bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5
|
4/CPD/130.000/KONBUD/2021

22 września 2021 r. godz. 09.00

Kontrole okresowe nieruchomości w latach 2021-2025

  • wizja lokalna obiektu w Warszawie zostanie przeprowadzona w dniu 15 września 2021 r.,
    o godz. 10:00
    ;
  • wizja lokalna obiektu w Nowym Sączu zostanie przeprowadzona w dniu 16 września 2021 r., o godz. 10:00, Tel. kont. 511 828 832 lub 511 828 836
6
|

19 października 2021 r., godz. 09.00

Wdrożenie usługi zmiany serwera pocztowego dla CPD MSWiA i przejście na usługę chmurową Exchange Online wraz z przeprowadzeniem szkoleń i zapewnieniem wsparcia (suportu) powdrożeniowego

7
|

24 listopada 2021 r. godz. 09.00

Zakup usługi wsparcia producenta (przedłużenie wsparcia w ilości 1000 sztuk) dla posiadanego i działającego oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14

8
|

22 grudnia 2021 r. godz. 09.00

Całodobowy serwis, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oraz naprawy systemu sygnalizacji pożarowej i stałego urządzenia gaśniczego w budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie.

Skip to content