• Polski
  • English

Zamówienia publiczne do których stosuje się przepisy ustawy PZP - rok 2018

3
|

14 sierpnia 2018 roku godz. 10.30

przetarg nieograniczony
powyżej 144 000 euro

Zapewnienie wsparcia producenta oraz niezbednych licencji dla sprzętu sieciowego użytkowanego w siedzibie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

4
|
4/CPD/PN/PUKLETTER/2018

6 sierpnia 2018 roku godz. 10.30 Zmiana terminu składania ofert – 13 sierpnia 2018 r. godz.

przetarg nieograniczony
powyżej 144 000 euro

Zakup i dostawa oraz instalacja czterech linii technologicznyc do korespondencji poufnej wraz z serwisem utrzymaniowy oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych

5
|
5/CPD/PN/SERW_KLIM/2018

31 października 2018 roku godz. 10.30

przetarg nieograniczony
poniżej 144 000 euro

Serwis bieżący i przeglądy okresowe instalacji systemów: klimatyzacji precyzyjnej, klimatyzacji komfortu, wentylacji mechanicznej, wentylacji pożarowej, sprężonego powietrza i odciągu pyłów

6
|
6/CPD/PN/ASYSTA_ORACLE/2018

03 grudnia 2018 r. godz. 10:30

przetarg nieograniczony
powyżej 144 000 euro

Zakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji Oracle

7
|
7/CPD/PN/SAM_OSO/2018

5 listopada 2018 roku godz. 10.30  Zmiana terminu składania ofert – 9 listopada 2018 r. godz. 10.30

przetarg nieograniczony
poniżej 144 000 euro

Dostawa samochodów osobowych dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

9
|
9/CPD/PN/SPRZ_KOM/2018

26 listopada 2018 r. godz. 10:30 zmiana terminu – 27 listopada 2018 r. godz. 10:30

przetarg nieograniczon
poniżej 144 000 euro

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komuterowych

Skip to content