• Polski
  • English

Zamówienia publiczne do których stosuje się przepisy ustawy PZP - rok 2021

1
|

26 sierpnia 2021 r. – godz. 10:00

Przetarg nieograniczony
przekraczająca progi unijne

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania komputerowego oraz akcesoriów wraz z wykupieniem autoryzowanego serwisu/suportu producenta”

Termin składania ofert – 26 sierpnia 2021 r. – godz. 10:00

2
|
4/CPD/TP/SPRZ_KOMP/2021

30 listopada 2021 r. godz. 10.00

Podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów

3
|
5/CPD/PN/SERW_PUK/2021

28 grudnia 2021 r. godz. 10:00

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Serwis utrzymaniowy urządzeń do drukowania i zaklejania ciśnieniowego korespondencji utajonej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą czystych formularzy do druku i zaklejania ciśnieniowego.

Skip to content