• Polski
  • English

Zamówienia publiczne do których stosuje się przepisy ustawy PZP - rok 2022

1
|
1/CPD/TP/ASYSTA_REDHAT/2022

Termin składania ofert: 27 stycznia 2022 godz. 10.00

podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
poniżej 140 000 euro

Zakup subskrypcji i wsparcia technicznego do posiadającego przez Zamawiającego oprogramowania RedHat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium

2
|
5/CPD/PN/SERW_PUK/2021

28 grudnia 2021 r. godz. 10:00

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Serwis utrzymaniowy urządzeń do drukowania i zaklejania ciśnieniowego korespondencji utajonej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą czystych formularzy do druku i zaklejania ciśnieniowego.

3
|
3/CPD/TP/MOD_KLIM/2021

04 maja 2022 do godz. 10.00

zmiana terminu – 11 maja 2022 do godz. 10.00

 

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
poniżej 140 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wody lodowej w maszynowni chłodniczej w budynku siedziby
Zamawiającego, przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie na podstawie i zgodnie z opracowanym już projektem
wykonawczym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac, technologia wykonania zawarte są w załączniku nr 7 do
SWZ: 1) Dokumentacji technicznej – projektu wykonawczego, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlanych – wymagania ogólne.

4
|
2/CPD/PN/SPRZ_KOM/2022

Zmiana terminu składania ofert – 20 maja godz. 10:00 –  25 maja 2022 r. godz. 10:00  

–  30 maja 2022 r. godz.10:00   –  03 czerwca 2022 r. godz. 10:00

 

 

 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego i serwerowego, oprogramowania i licencji.

5
|
4/CPD/TP/SYST_BEZP/2022

19.05.2022 r. godz. 10.00

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
poniżej 140 000 euro

Okresowe przeglądy i serwis systemów bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem, a także usuwanie usterek i awarii oraz przywracanie prawidłowej pracy systemów/instalacji i ich oprogramowania

Skip to content