• Polski
  • English

e-PUAP – w sprawie wniosków złożonych przed dniem 1 lipca 2019 r.

Uzupełnienia i kontynuacje do wniosków, które wpłynęły do Centrum przed dniem 1 lipca 2019 r. można złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, przywołując sygnaturę sprawy prowadzonej przez Centrum:

Wszystkie PodmiotyAdres Skrzynki
Pisma ogólne do CPD/CPD_MSW/SkrytkaESP

Pismo składane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA winno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Informujemy, iż istnieje możliwość skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem e-usługi „pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Dokumenty elektroniczne (np. pełnomocnictwo, zeskanowany wniosek) muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, ODT
  • JPG
  • PDF
  • Pliki skompresowane np. ZIP, RAR

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych, dokumenty zawierające wszelkiego rodzaju oprogramowanie złośliwe, nie będą obsługiwane.

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym wyświetlaniem formularza, należy kontaktować się ze wsparciem użytkowników ePUAP.

Dane kontaktowe do centrum pomocy Użytkowników ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki

  • Infolinia: + 48 (42) 253 54 50 czynna w dni robocze w godzinach 7:00 – 18:00
  • Adres e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl
Skip to content