• Polski
  • English

Dostawa, montaż wraz z utylizacją wymienionych akumulatorów w UPS-ach centralnych w siedzibie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie

9
|
7/CPD/TP/UPS/2022

Załączniki

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.10.2022 10 października 2022 15:00 91 KB 32
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 10 października 2022 15:00 470 KB 35
doc ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 10 października 2022 15:00 38 KB 29
doc ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 10 października 2022 15:01 434 KB 22
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY 10 października 2022 15:01 21 KB 17
doc ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 10 października 2022 15:01 32 KB 23
doc ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 10 października 2022 15:01 271 KB 16
doc ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WYKAZ DOSTAW 10 października 2022 15:01 72 KB 31
doc ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 10 października 2022 15:01 104 KB 19
pdf Odpowiedź na pytanie z dnia 13.10.2022 13 października 2022 14:28 337 KB 25
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 20 października 2022 10:03 246 KB 12
pdf Informacja z otwarcia ofert 21 października 2022 07:15 275 KB 16
pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 4 listopada 2022 13:11 286 KB 9
pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 14.11.2022 14 listopada 2022 08:27 65 KB 6
Zapisz do PDF
Metryczka
Podmiot udostępniający:
Wytworzył:
Odpowiedzialny za treść:
Data wytworzenia:
Opublikował:
Data opublikowania:
Ostatnio zaktualizował:
Powrót
Skip to content