• Polski
  • English

Dostawa, wykonanie i wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, z zapewnieniem w okresie gwarancji materiałów eksploatacyjnych, licencji na oprogramowanie zarządzające Systemem Centralnego Wydruku, w obiekcie CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie, przez 36 miesięcy

7
|
6/CPD/TP/SCWiD/2022

Załączniki

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0033352401 z dnia 2022-09-05 5 września 2022 14:14 109 KB 49
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5 września 2022 14:31 500 KB 54
doc ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 września 2022 14:31 65 KB 42
doc ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5 września 2022 14:31 437 KB 27
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY, W TYM FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 5 września 2022 14:31 37 KB 41
doc ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 5 września 2022 14:31 34 KB 32
doc ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 5 września 2022 14:31 276 KB 33
doc ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WYKAZ DOSTAW 5 września 2022 14:32 73 KB 34
doc ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 5 września 2022 14:32 107 KB 40
pdf Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania z dnia 13.09.2022 14 września 2022 07:14 386 KB 44
pdf Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania z dnia 15.09.2022 16 września 2022 07:05 311 KB 37
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.09.2022 19 września 2022 15:04 37 KB 39
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 19.09.2022 19 września 2022 15:04 257 KB 40
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2022 23 września 2022 13:35 49 KB 38
pdf Modyfikacja treści SWZ i zmiana terminu składania ofert 23 września 2022 13:35 293 KB 43
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 480 KB 31
pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 441 KB 30
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 39 KB 35
pdf ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:37 752 KB 41
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 5 października 2022 10:10 261 KB 41
pdf Informacja z otwarcia ofert 5 października 2022 15:04 297 KB 38
pdf INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 28 października 2022 12:16 424 KB 38
pdf Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 29 listopada 2022 13:43 244 KB 18
pdf Odwołanie uczestnika postępowania 29 listopada 2022 13:43 532 KB 18
pdf Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszejoraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 29 listopada 2022 13:44 307 KB 34
pdf INFORMACJA O PONOWNYM WYNIKU POSTĘPOWANIA STRONA 29 listopada 2022 13:46 378 KB 27
Zapisz do PDF
Metryczka
Podmiot udostępniający:
Wytworzył:
Odpowiedzialny za treść:
Data wytworzenia:
Opublikował:
Data opublikowania:
Ostatnio zaktualizował:
Powrót
Skip to content