• Polski
  • English

Dostawa, wykonanie i wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, z zapewnieniem w okresie gwarancji materiałów eksploatacyjnych, licencji na oprogramowanie zarządzające Systemem Centralnego Wydruku, w obiekcie CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie, przez 36 miesięcy

7
|
6/CPD/TP/SCWiD/2022

Załączniki

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0033352401 z dnia 2022-09-05 5 września 2022 14:14 109 KB 15
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5 września 2022 14:31 500 KB 21
doc ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 września 2022 14:31 65 KB 16
doc ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5 września 2022 14:31 437 KB 9
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY, W TYM FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 5 września 2022 14:31 37 KB 12
doc ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 5 września 2022 14:31 34 KB 10
doc ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 5 września 2022 14:31 276 KB 9
doc ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WYKAZ DOSTAW 5 września 2022 14:32 73 KB 10
doc ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 5 września 2022 14:32 107 KB 10
pdf Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania z dnia 13.09.2022 14 września 2022 07:14 386 KB 6
pdf Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania z dnia 15.09.2022 16 września 2022 07:05 311 KB 4
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.09.2022 19 września 2022 15:04 37 KB 4
pdf Informacja o modyfikacji SWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 19.09.2022 19 września 2022 15:04 257 KB 9
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2022 23 września 2022 13:35 49 KB 2
pdf Modyfikacja treści SWZ i zmiana terminu składania ofert 23 września 2022 13:35 293 KB 3
pdf SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 480 KB 1
pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 441 KB 1
doc ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:36 39 KB 1
pdf ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - MODYFIKACJA 23 września 2022 13:37 752 KB 1
Zapisz do PDF
Metryczka
Podmiot udostępniający:
Wytworzył:
Odpowiedzialny za treść:
Data wytworzenia:
Opublikował:
Data opublikowania:
Ostatnio zaktualizował:
Powrót
Skip to content